آمــوزش عــربــی دوره ي دبيرستان وکنـکور
(و مـا اُوتِيتُـم مِـن الـعـلمِ اِلاّ قـليـلاً) 
لینک دوستان
[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ صادقی ]
[ چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ ] [ ] [ صادقی ]

انواع ضمير«نا»ونقش آن :

1)ضمير«نا»همراه فعل امر هميشه متصل منصوبی ونقش آن مفعول به ومحلاً منصوب است.

چون درهنگام صرف فعل امروجود ندارد.اَخبِرنا(به ما خبر بده)-عَلِّمنا(به ماياد بده)

2) ضمير«نا»همراه فعل مضارع هميشه متصل منصوبی ونقش آن مفعول به ومحلاً منصوب است.

چون درهنگام صرف فعل مضارع وجود ندارد.ينصُرنا(ماراياری می کند)يُعلِّمنا(به ما می آموزد)

3) ضمير«نا»همراه فعل ماضی اگر ماقبل «نا»ساکن ـ° باشد متصل مرفوعی ونقش آن فاعل ومحلاً مرفوع است.نَصَر°نا(ياری می کنيم) واگر ماقبل آن متحرک باشد هميشه متصل منصوبی ونقش آن

 مفعول به ومحلاً منصوب است.نَصَرَنا(ياری کرد مارا)

4) ضمير«نا»همراه اسم هميشه متصل مجروری ونقش آن مضاف اليه ومحلا مجرور است.

معلِّمنا(معلم ما)

5)ضمير«نا»همراه حرف جرهميشه متصل مجروری واعراب آن محلاًمجرور است.علينا(برما)

6)ضمير«نا»همراه حروف مشبهة بالفعل هميشه متصل منصوبی ونقش آن اسم  حروف مشبهه ومحلاً منصوب است.اِنّا-اِنَّنا

7)ضمير«نا»همراه افعال ناقصه ومقاربه هميشه متصل مرفوعی ونقش آن اسم  افعال ناقصه يا مقاربه ومحلاًمرفوع  است.کُنّاصادقينَ(اسم افعال ناقصه)اَخذنا نذهبُ(شروع به رفتن کرديم)اسم افعال مقاربه)

تمرين:عين نوع ضمير«نا» واذکر اعرابه:

الف)يُقاتِلُنا نوع:..............          اعراب:................

ب)قاتَلَنا نوع:..............           اعراب:................

ج)قاتَلنا نوع:..............            اعراب:................

د)قِتالنا نوع:..............             اعراب:................

ه)ليتنا نوع:..............             اعراب:................

و)لسنا کاذبينا: نوع:..............   اعراب:................


موضوعات مرتبط: جزوه کمک آموزشی قواعد عربی1، جزوه کمک آموزشی قواعد عربی2تجربی ورياضی، جزوه کمک آموزشی قواعد عربی3تجربی ورياضی، جزوه کمک آموزشی قواعد عربی3انسانی، جزوه کمک آموزشی قواعد عربی پيش دانشگاهی، قـواعـد ونــکات کنکـوری
[ دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ ] [ ] [ صادقی ]

ترجمه دروس عربی(1)دبیرستان از درس اول تا دهم

درس اول

اي پروردگارم . به من علم و حكمت ببخش و مرا به نيكوكاران ملحق كن.پروردگارا ، اعضاي بيروني بدن مرا براي خدمت به خودت قوي كن واعضاي دروني بدن مرا براي برخورداري از عزمي راسخ ،استوار بدار (ياري كن) .پرودگارا چهره ام را به سوي تو قرار دادم و اي پروردگار ، دستم را به سوي تو دراز كرده ام. اي كسي كه فراخيِ نعمت را به كمال داده است و اي بر طرف كننده ي  بلا ها . بر محمّد و خاندان محمّد درود بفرست و براي من آنچه را كه تو شايسته آن هستي انجام بده .

درس دوم-ديدار دوست

خدايا مدتي است كه مسلمان شده ام ولي دوستم را نديده ام با مادرم در اين باره صحبت كردم او اجازه نمي دهد و پير است نيازمند پرستاري و مراقبت است .ولي ...چه كنم ؟ آيا مرا كمك مي كني ؟!  شبي:مادر م! صبرم تمام شده ! من مشتاق ديدار پيامبر (ص) هستم.

چگونه بر دوري تو صبر كنم! ... نه ... نه ... من پير هستم ... نمي توانم ... !ولي قبل از غروب خورشيد باز خواهم گشت به تو قول مي دهم!ولي ... عيبي ندارد ... بسيار خوب . من قبل از غروب خورشيد منتظرت هستم .حتماً ... حتماً ... خيلي متشكرم اي مادر!

در راه:چگونه اين نعمت را شكر كنم؟!بعد از چند ساعت من در خدمت دوستم هستم!آيا ممكن است ...؟ اي اويس ! آيا باور مي كني؟

اويس به شهر پيامبر(ص) نزديك شد. چه سعادتي ! چه سعادتي!و در شهريا(مدينه)-آقا!آقا ... خانه پيامبر(ص) كجاست ؟ كجاست ...

آنجا ،آنجا-آه ... رسيدم .... پايان جدايي ... ! در خانه را زد .ببخشيد، دوست من! مي خواهم دوستم رسول خدا(ص) را ديدار كنم.

خوش آمديد.بفرمایید.نه ... نه ... كجاست ... كجاست؟او به جايي نزديك سفر كرده است ،انشاءالله بعد از مدت كمي(بزودی) برمي گردد.

اين مسافت دور را براي ديدار دوستم پيمودم. مادرم؟!با ناراحتي بر روي زمين نشست ... به آسمان نگاه كرد به دنبال جاي خورشيد

 مي گشت ...وفاي به عهد؟!اويس با ناراحتي از جايش بر خاست وبه يارپيامبر گفت: بيشتر از اين نمي توانم! مادرم منتظرم است .

... سلامم را به دوستم برسان وشهر را ترك كرد . پيامبر (ص) از سفرش بازگشت ...به راستي كه من نفس خداي رحمان را از جانب يمن مي يابم ! بوي بهشت از سمت "قرن" پخش مي شود!وبعد از سالها ... اويس در حالي كه از محبوب محبوبش دفاع مي كرد در جنگ صفّين جهاد كرد پس شهيد بر روي زمين افتاد. شهادت بر تو گوارا باد اي اويس .

 


موضوعات مرتبط: جزوه کمک آموزشی قواعد عربی1
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸ ] [ ] [ صادقی ]

قواعد عربی (۱) سال اول دبيرستان از درس اول تا آخر

اينجا کليک کنيد


موضوعات مرتبط: جزوه کمک آموزشی قواعد عربی1
[ چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ] [ ] [ صادقی ]

قواعد عربی(1)درس «2و3»

 

   فعل: از نظر حروف اصلی وزائدبه دو دسته تقسيم مي شود:

 

    الف) ثلاثی مجرد:

 

اولين صيغه ماضی آن دارای سه حرف اصلی است(بدون حرف زائد)

 

کَتَبَ/کتَبوا/يَکتُبُ/يکتبونَ -وزن ثلاثی مجرد سماعی(شنيدنی) است.

 

قاعده وقانون خاصی ندارد.  

     

   ب) ثلاثی مزيد:

 

اولين صيغه ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی،دارای حرف يا حروفی

 

 

زائد است.کاتَبَ/يُعَلِّمُ/شاهَدوا -وزن ثلاثی مزيد قياسی است ودارای 8 باب مشهور است.

 

 

{ معيار تشخيص ثلاثی مجرد از مزيد:صيغه اول ماضی فعل}

 

 

ابــواب ثــلاثــي مــزيــد

بـــاب

مـاضــي

مضـارع

مصـــدر

امـــر

حروف زائد

كاربرد درمعني

 

1حرف زائد

اِ فْعــال

مثــال

أَفعَـــلَ

أَدْخَــلَ

يُفْعِـــلُ

يُدْخِــلُ

اِفعـــال

إِدْخـــال

اَفْعِــلْ

أَدْخِــلْ

أ «همزه»

أ «همزه»

 متعدي كردن

مُفـاعَلَـة

مثـــال

فاعَــلَ

حـاسَبَ

يُفــاعِـلُ

يُحــاسِبُ

مُفاعَلَـة(فِعال)

مُحاسَبَة(حِساب)

فــاعِـلْ

حـاسِبْ

ا «الف»

ا «الف»

مشاركت

تَفْعيــلْ

مثـــال

فَعَّــلَ

قَــدَّمَ

يُفَعِّــلُ

يُقَــدِّمُ

تَفعيــل

تَقْــديم

فَـعِّــلْ

قَــدِّمْ

تكرار«ع»

تكرار«د»

 متعدي كردن

تَفَـَعُّـــل

مثــال

تَفَعَّــلَ

تَعَلَّــمَ

يَتَفَعَّــلُ

يَتَعَلَّــمُ

تَفَعُّــلْ

تَعَلُّــمْ

تَفَعَّــلْ

تَعَلَّــمْ

ت-تكرار«ع»

ت-تكرار«ل»

مطاوعه اثر پذيري فعل

2حرف زائد

تَفــاعُلْ

مثـــال

تَفـاعَلَ

تَكـاتَبَ

يَتَفـاعَـلُ

يَتَكـاتَبُ

تَفـاعُـلْ

تَكـاتـُب

تَفــاعَـلْ

تَكـاتَـبْ

ت-ا «الف»

ت-ا «الف»

مشاركت دوطرفه

اِفْتِِعــال

مثــال

اِفْتَعَــلَ

اِجْتَهَـدَ

يَفْتَعِــلُ

يَجْتَهِــدُ

اِفْتِعــال

اِجْتِهـاد

اِفْتَعِــلْ

اِجْتَهِـدْ

أ-ت

أ-ت

مطاوعه اثر پذيري فعل

ا ِنْفِعــالْ

مثــال

اِنْفَعَــلَ

اِنْقَلَـبَ

يَنْفَعِــلُ

يَنْقَلِــبُ

اِنفِعـال

اِنْقِـلاب

اِنْفَعِــلْ

اِنْقَلِـبْ

ا-ن

ا-ن

مطاوعه اثر پذيري فعل

اِسْتِفْعـالْ

مثــال

اِسْتَفْعَـلَ

اِسْتَخْـرَجَ

يَسْتَفْعِــلُ

يَسْتَخْـرِجُ

اِسْتِفْعـال

اِسْتِخْـراجْ

اِسْتَفْعِـلْ

اِسْتَخْـرِجْ

ا-س-ت

ا-س-ت

طلب و

درخواست

3حرف زائد

1)مطاوعه:براي اثر پذيري فعل(ضد متعدي، تبديل متعدي به لازم)

 

جمَعَ(جمع كرد)-اِجتَمَعَ(جمع شد).

 

2)باب مُفاعلة دو وزن دارد:مُفاعَلَة و فِعال (مُجاهَدَة و جِهاد)   

 

 3)همزه امر باب« اِفعال»هميشه مفتوح است.تُدخِلُ(أَدخِل)

 

4)ماضی بابهای«تَفعُّل»و«تفاعُل»دارای حرف«ت»است،بامضارع وامر اشتباه نشود


موضوعات مرتبط: جزوه کمک آموزشی قواعد عربی1
[ یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ ] [ ] [ صادقی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هــــذا مِـــن فــضــــلِ ربّـــــــی
لِـيبـلــُوَنـــی أَ اَشـکُـرُ أَم اَکــفُـــرُ
با استعانت از خـداوند عــزّ وجـلّ
ايــن وبـلاگ جــهت استــــفــاده
دانـش آمــوزان عـزيزدبيــرستـانی
وکنـکوری و تبادل تجربه با همکاران
راه انـدازی شده است.
امـــيد وارم بـتــــوانــم تجربــيــات
و يادداشتهايم را در کلاسی که
به زمـان و مـکان مـحدود نيست،
به همـــنوعان خود ارائـــه دهــم.
انـشا اللّه مفــــيد واقـــــع شـود.
نظرات شما همکاران ارجمند،
دانش آموزان عزيز و اوليای محترم
بهترين هديه برای دلگرمی ما است.
اميــن صــــادقـی
دبـــير دبــيرسـتانـــها ی مــريــوان
آدرس بلاگ ديگر من:aminsadeqi.blog.ir
موضوعات وب
لینک های مفید
>l>